Home

Voor wie iets wil

Welkom!

Ik ben Chrétien Mommers

Adviseur Interimmanager

Moad is mijn bureau

WIE IK BEN

Een ervaren strateeg, met natuurlijk leiderschap, in staat om afdelingen en mensen in beweging te krijgen.

 

Open, benaderbaar en direct. Geef ruimte en vertrouwen, vraag om verantwoording.

 

Betrokken en bedrijfsmatig ingesteld. Consistent en koersvast. Respectvol en gericht op de ontwikkeling van mensen en processen, met een scherp oog voor duurzame resultaten.

 

Ik maak verbinding binnen en buiten de organisatie. Ik draag zorg voor de continuïteit van de ingeslagen weg en ben in staat om veranderingen door te voeren.

Chrétien Mommers

Geboren op: 25 / 7 / 1968

Telefoon: 06 - 129 80 851

Email: moadviezen@gmail.com

ERVARING

  • 12 jaar adviseur, 15 jaar leidinggevende ervaring, waarvan 10 jaar eindverantwoordelijk in de lijn.

 

  • Thuis in complexe omgevingen en in staat om daarin waarde gedreven vooruitgang en resultaat te boeken.

 

  • Kennis van wonen, wonen & zorg, bedrijfsvoering en vastgoedportefeuilles.

 

LID RAAD VAN TOEZICHT

Combiwel 2012 -

 

Lid renumeratiecommissie (tot juli 2017), lid auditcommisie (per juli 2017)

 

Brede Amsterdamse welzijnsinstelling met bijna €40 miljoen omzet en ruim 600 medewerkers. De topstructuur (bestuur, directie en RvT) is de afgelopen jaren vernieuwd, waarbij sterk is ingezet op het herijken van de koers en het in control komen.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

2008 -2012

 

Welzijnsorganisatie. Beëindiging van de subsidierelatie, liquidatie van de organisatie, ontslag van directeur en overig personeel en overdracht resterende werkzaamheden en personeel. Ondanks het stopzetten van de subsidie is een faillissement voorkomen.

 

DIRECTEUR ZAKELIJKE MARKTEN

Eigen Haard 2011 - 2017

 

Bedrijfsonroerend goed (commercieel en maatschappelijk), verkoop, vrije sector huur, acquisitie, Verenigingen van Eigenaren van woningen en management verbonden ondernemingen. De divisie telt 60 FTE.

 

 

 

DIRECTEUR WONEN

Eigen Haard 2007 - 2011

Verhuur van 38.000 sociale huurwoningen, begeleiden van bewoners bij sloop- en renovatieprojecten, bevorderen van leefbaarheid, klantcontactcentrum, aanpak van overlast (bij zorgproblematiek) en klantonderzoek.

 

Relatiemanangement en contractvorming met gemeenten over woonbeleid, prestatie-afspraken, gebiedsontwikkeling en herstructurering

MANAGER STRATEGIE

Eigen Haard 2001 - 2007

 

Afdeling uitgebouwd tot 17 fte in 5 clusters: concernbeleid, extern relatiemanagement, asset management, communicatie en juridische zaken

 

Prestatie-convenanten en structureel relatiemanagement met alle bezitsgemeenten

Opzet en implementatie asset management